قوانین پنج گانه ازدواج

قوانین پنج گانه ازدواج

برای اینکه مرد موفقی در زمینه ازدواج و انتخاب همسر باشید می بایست ۵ قانون طلایی زیر  را به خاطر داشته باشید

قانون اول:
باید زنی داشته باشید که در کارهای خانه مثل آشپزی، تمیزکاری،  گردگیری و … خوب باشد ‎.
قانون دوم:
باید زنی  داشته باشید که موجبات سرگرمی و خنده و شادی شما را فراهم نماید ‎.
قانون سوم:
باید زنی داشته باشید مورد اعتماد و اطمینان و  راستگو‎ .
قانون چهارم:
باید زنی داشته باشید که  از بودن با او لذت ببرید و باعث آرامش خاطر شما باشد‎ .
قانون پنجم:
خیلی خیلی اهمیت دارد که این چهار زن از وجود  یکدیگر بی خبر باشند ‎!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید