به یک نفر با قوه تخیل قوی نیازمندیم

به یک نفر با قوه تخیل قوی نیازمندیم

 بعد از چند هفته از استخدام یک مرد جوان، مدیر منابع انسانی شرکت او را به دفتر خود فرا خواند.

مدیر پرسید: « این یعنی چه؟ هنگام استخدام تو گفتی که 5 سال سابقه کار داری. اما حالا فهمیدیم که این اولین کار توست و اصلاً سابقه کار نداری.»

مرد جوان پاسخ داد: « خب در آگهی استخدام گفته بودید که یک نفر با قوه تخیل قوی می خواهید.»

/ 0 نظر / 10 بازدید